Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Bioconsult Bio consult Bio consult cvba
                 
Bioconsult.be
                                                                

fatsoenlijke informatie en rendabele oplossingen
   
 
                                          Zie ook:

    - iona.nu

    - ionahoeve.be


    - doemeeboerderij.be

    - melkautomaat.be


    - krosenbrink.be
    
  
Bio consult cvba is een coöperatieve vennootschap, opgericht in 1999, met als doel bedrijfsontwikkeling in (bio)logische landbouw te initiëren in Vlaanderen.

De oprichters zijn:
 • Koen Willekens, onderzoeker bodem & bemesting
 • Wim Govaerts, bedrijfseconoom melkveehouderij
 • Erik Krosenbrink, kennisondernemer (bio)landbouw


Bio consult werkte aanvankelijk flankerend aan BLIVO vzw, het toenmalige instituut voor voorlichting en onderzoek in de biologische landbouw in Vlaanderen.
Bedoeld om de gaten op te vullen voor zaken die niet met publieke middelen verwezenlijkt konden worden.


In de beginjaren zijn volgende concrete zaken  gerealiseerd:
- particulier bedrijfsadvies omschakeling naar bio
-
particulier bedrijfsadvies bodem & bemesting
- coöperatieve biologische melkontvangst
- introductie van grasklaver in de Vlaamse landbouw
- stimulatie van mechanische onkruidbestrijding
- oprichting van koepel BioForum en 'de Biotheek'

Koen Willekens verkoos uiteindelijk het statuut van vorser bij het ILVO
Wim Govaerts werd zelfstandig bedrijfsadviseur.

In 2005 werd
het aandelenkapitaal van Bio consult cvba overgenomen door Erik Krosenbrink met enkele stille vennoten.
Vanaf dan richt Bio consult zich vooral op de kennisbehandeling en databeheer voor de (bio)logische landbouw. Doorgaans als partner in
"terreinkennis" bij projecten van
    de universiteiten
    de Vlaamse overheid 
    de onderzoekscentra
 

Concrete zaken vanaf dan mede gerealiseerd: 

- wetenschappelijk standaardwerk marktontwikkeling
download het volledige boek in :
 
PDF (1,5 MB)Biologische Landbouw, Mens, Markt en Mogelijkheden

- databank rasinformatie voor de biologische teelt
Dit is een databank met rasinformatie van biologisch uitgangsmateriaal (zaad- plant- en pootgoed)

-
kennisbronboek biologische landbouw
Dit is een databank met lesbronmateriaal bio voor professoren en docenten. Men dient zich hiervoor in te schrijven. Stappenplan om er op te geraken:
1. Klik: Registreren (rechter navigatiekolom)
2. Klik: Inschrijven op cursussen
3. Kies: Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
4. Kies: kennisbronboek biologische landbouw
   KENNISBRONBOEKBIOLOG - Beeckman Annelies